Stevig staan met Rots en Water

Artikel uit Jeugdformaat magazine 31*.
Hoe kom je voor jezelf op? Hoe verdedig je jezelf als iemand onaardig tegen je doet?
En hoe kun je je mening rustig uiten als je een meningsverschil met iemand hebt?

Wat leer je tijdens de training?

Tijdens de training Rots en Water gaan leerlingen samen aan de slag, als klas of in een kleiner groepje, gefocust op persoonlijke doelen. De training is gericht op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten, zelfbeheersing, weerbaarheid en zelfvertrouwen.

De Rots en Watertraining maakt leerlingen sterker en wijzer. Ze leren zichzelf beter kennen en tegelijkertijd leren ze daardoor meer begrip op te brengen voor anderen. De training leert de leerlingen om bewust keuzes te maken over hun gedrag. Samenwerken, grenzen stellen, maar ook meebewegen als ze iets moeten doen waar ze geen zin in hebben. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van oefeningen en technieken uit diverse verdedigingssporten. Het gaat vooral om ‘leren door te doen’.

Rots en Water werkt!

De ervaren trainers van Schoolformaat hebben al ruim 20 klassen geholpen met een Rots en Water training: “Het is mooi om te zien hoe leerlingen in een klassentraining écht dichter bij elkaar komen. Ook in kleinere groepen zie je mooie resultaten, zo zie je bijvoorbeeld dat de weerbaarheid van leerlingen vergroot. Die weerbaarheid helpt ze bij het beter omgaan met emoties”, vertelt Lavinia Pauwels, trainer bij Schoolformaat.

Lavinia en haar collega’s komen in het basisonderwijs graag klassen preventief ondersteunen. Soms wordt de training bewust gegeven in klassen die druk zijn, of waarin gepest wordt. Daarnaast bieden de trainers een uitkomst als het gaat om ondersteuning bij de groepsvorming in nieuwe, samengestelde klassen, zoals brugklassen op het voortgezet onderwijs. Lavinia: “Met onze training sluiten we aan op de individuele leerdoelen van kinderen en daarnaast houden we altijd rekening met de dynamiek in de groep.”

Over het betrekken van ouders vertelt Lavina: “Ouders van leerlingen die een Rots en Water training volgen, nemen deel aan ouderavonden. Het is als ouder fijn om te weten wat je kind leert en je kunt er dan thuis ook mee oefenen. Samen sta je sterker!”

“Sinds kort geven we niet alleen trainingen voor leerlingen, maar ook aan leerkrachten en docenten. Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten van twee uur. Tijdens de bijeenkomsten staan we vooral stil bij hoe je een veilige sfeer in de klas kunt neerzetten. Bijvoorbeeld door stevig voor de klas te staan, de rust te bewaren en gezag uit te stralen. Deze training kan gevolgd worden in combinatie met een training voor de klas, maar beide trainingen kunnen ook los van elkaar ingezet worden”, aldus Lavinia.

Bekijk het originele artikel in PDF

*Jeugdformaat Magazine

Nr. 31 Jaargang 10 / november 2018
JF Magazine wordt driemaal per jaar in een oplage van 3200 exemplaren verzonden aan medewerkers, pleegouders, stagiairs en relaties van Jeugdformaat en Schoolformaat.