Schoolformaat op het primair onderwijs in Zoetermeer

Het einde van het schooljaar nadert, een mooi moment om terug te blikken op het eerste half jaar Schoolmaatschappelijk werk op het primair onderwijs in Zoetermeer. Benieuwd hoe wij terug kijken op het afgelopen jaar? Wat onze sterke punten zijn en waar we volgend jaar extra mee aan de slag gaan?

Na een kick off in december voor het nieuwe team zijn wij in januari 2018 gestart op de 42 reguliere en 3 Speciaal Basis Onderwijs scholen in Zoetermeer. Er werken 12 betrokken en enthousiaste smw’ers. Zij hebben allen een andere expertise maar uiteraard affiniteit met preventie én onderwijs.

Nieuwe werkwijze

Voor de scholen waren wij een nieuwe aanbieder voor het schoolmaatschappelijk werk. Dat betekende (in bijna alle gevallen) een nieuw gezicht en een nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze houdt in:

  1. Dat de smw’er op vaste tijden per week op school aanwezig is.
  2. Dat er maar één smw-er bij school betrokken is.
  3. Dat er een nieuwe toegang wordt gevormd door schoolmaatschappelijk werk (SMW), Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en Jeugdhulp (JGH).

De eerste twee punten zijn voor ons vanzelfsprekend, maar het laatste punt is ook voor ons nieuw. Het mandaat om zelf jeugdhulp in te zetten hadden wij eerder nog niet.

Zoetermeer is de eerste gemeente in de regio die dit op deze manier heeft georganiseerd. Het is een nieuwe, zeer welkome, verantwoordelijkheid voor de smw’er. Met behulp van de GIZ-methodiek gaat de smw’er na op welke gebieden er zorgen zijn met betrekking tot de leerling en/of het gezin en welke hulp het beste aansluit.

Vervolgens zijn er drie mogelijkheden:

  1. Zelf kortdurende hulpverlening aanbieden door SMW’er: de verwachting is dat het probleem  wordt opgelost of motiveren tot verdere hulpverlening.
  2. Afschalen: naar bijvoorbeeld opvoedhulp of Algemeen maatschappelijk werk (AMW)
  3. Opschalen: er wordt een verwijzing geschreven voor passende hulpverlening. Indien de hulpvraag over GGZ problemen gaat is er altijd overleg met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg in verband met het "vier ogen principe".

Dankzij onze doorverwijs mogelijkheid blijven de lijnen korter en hoeven gezinnen niet eerst naar een andere organisatie voor een verwijzing.

Evaluatie

Op dit moment voeren wij evaluatiegesprekken op de scholen. Met behulp van de van de evaluatieverslagen van de smw’ers kijken we terug op de afgelopen periode. Wat ging goed? Wat zijn de aandachtspunten voor het nieuwe schooljaar?

De scholen geven aan tevreden te zijn over onze aanpak: één contactpersoon per school. Ook wordt het op vaste tijden aanwezig zijn op school als een meerwaarde ervaren. Op deze manier kan er meer preventief hulp geboden worden. Als aandachtspunten staat het nog meer zichtbaar zijn voor ouders en onderwijsprofessionals op de agenda. In het nieuwe schooljaar staat ook de wijziging van de meldcode op het programma. Daarin gaan de smw’ers samen met de intern begeleiders samen optrekken om deze informatie breed te uit dragen onder alle medewerkers op school.

Naast het werk op de scholen is er ook veel geïnvesteerd in de samenwerking met POH, JGH en JGZ en in het kennismaken met de verschillende hulpverleningsinstanties.

Wij kijken tevreden terug naar een eerste half jaar op het primair onderwijs in Zoetermeer en kijken uit naar het nieuwe schooljaar.