Project “Er op af” bij zorgwekkend schoolverzuim

Vanaf 15 mei is onze collega Hiske Zuijderwijk gestart als bovenschoolse SMW-er binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg met het project ‘Er op af’. Het project richt zich op de aanpak van zorgwekkend schoolverzuim en thuiszitters in de gemeente.

Integrale aanpak schoolverzuim en thuiszitters

Het draait om samenwerking. Om jongeren goed te helpen is een integrale aanpak nodig. Professionals die krachtig, slagvaardig en in teamverband handelen. Het team benadert de problematiek vanuit de houding. Letterlijk “Er op af”. Ze zoeken zelfs de schoolverzuimers/thuiszitters op.
 
Het team lost zo veel mogelijk zelf (of samen met de juiste partner uit de eerste lijn) op. Als het nodig is wordt de hulp van andere gespecialiseerde professionals ingezet. Er wordt hulp geboden, eigen kracht en het netwerk worden geactiveerd. Het doel is duidelijk: het behoud en voortgang van de onderwijsloopbaan van de jeugdige.

SMW-er als spin in het web

Cruciaal in deze werkwijze is de rol van de gespecialiseerde schoolmaatschappelijk werker. Kennis van de onderwijscontext en de problematiek van schoolverzuim en thuiszitten is cruciaal. De juiste professional van de eerste lijn (school – LP- JGZ – Jeugdhulp) wordt gemobiliseerd en verbindingen worden gelegd. Vanuit deze gespecialiseerde functie voert de schoolmaatschappelijk werker de regie en blijft hij of zij aanspreekpunt ook als er specialistische hulp nodig is.

Het project

Het project is op dit moment alleen voor leerlingen die woonachtig zijn én op het voortgezet onderwijs zitten in Leidschendam-Voorburg. Het project loopt in eerste instantie tot eind december 2017. Daarna wordt er besloten of het wordt voortgezet in het nieuwe kalenderjaar 2018.