Ouderavond (Pre)Pubers Online

Binnenkort is de Week van de Opvoeding. Daarom organiseren wij een thema avond voor ouders op donderdag 14 oktober van 20 uur tot 21.30 uur online.


Smartphones, games en sociale media: onze pubers zijn er maar druk mee. Ze beleven online veel plezier en experimenteren erop los. De aantrekkingskracht is groot: YouTubers, Instafamous en streamers leveren elke dag nieuw materiaal. Genoeg om ze uren bezig te houden. Maar waar trek je de grens als ouder? Wat zeggen onderzoekers over mediagebruik onder pubers? Wat leren ze ervan en waar moeten ze juist op letten? En wat doe je als zaken uit de hand dreigen te lopen. Als je kind bijvoorbeeld online uitgescholden of gepest wordt? Welke afspraken maak je met je kind en hoe doen andere ouders dat?

Tijdens de online ouderavond krijg je antwoord op deze vragen en vorm je een goede indruk wat speelt onder kinderen in de leeftijd groep 7/8 en klas 1 en 2. Je kunt rekenen op een onderhoudende bijeenkomst met praktische tips voor thuis. De avond wordt verzorgd door Schoolformaat in samenwerking met de Jeugdformaat academie. 

De avond is vrij toegankelijk voor alle ouders van leerlingen  in groep 7/8 van het PO of klas 1/2 VO.

Ouderavond (Pre)Pubers Online (via Jeugdformaat academie)

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.