Met kinderen praten over oorlog

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne houdt ons dagelijks bezig. Grote kans dat kinderen hier iets over opvangen; thuis, in de klas, op televisie of op social media. Het kan zijn dat jouw kind er vragen over heeft, zich zorgen maakt of niet begrijpt wat er aan de hand is. Misschien kennen jullie zelfs mensen die daar wonen of hebben jullie zelf te maken gehad met geweld of een gedwongen verhuizing waardoor het extra reacties oproept in het gezin. In alle gevallen is het goed om over de oorlog te praten.

Hoe pak je dat aan? Het belangrijkste: stel vragen en luister naar je kind. Hieronder 5 tips die jou bij dit gesprek kunnen helpen.

De toelichting op deze tips worden uitgebreid uitgelegd op de website van NJI.

Voor welke leeftijd wat

Kinderen tussen ± 8 en 12 jaar denken zelf na over wat ze zien en horen en stellen vragen. Neem deze vragen serieus. Als je niet zeker weet hoe je met je kind over het nieuws kan praten, download dan de brochure 'Kinderen en terreur op sociale media' van 'Mijn kind online' op Kennisnet.nl.

Kijk samen met je kind naar het nieuws. Het jeugdjournaal is voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. Je kan het samen kijken of de uitzending eerst zelf bekijken op Jeugdjournaal.nl om te kijken of het past bij jouw kind. Kinderen vanaf ongeveer 7 jaar kunnen de kinderkrant Kidsweek lezen op Kidsweek.nl.

Wat kan de smw’er betekenen? 

Als je als ouder het idee hebt dat je kind zich veel zorgen maakt over de oorlog, er veel mee bezig is, misschien wel angstig is en hier last van heeft in het dagelijks leven dan kan het helpend zijn om erover te praten. Bovenstaande tips geven wat richting. Zit je nog met vragen of heb je hulp nodig? Dan kan dit ook via schoolmaatschappelijk werk.

Schoolmaatschappelijk werk

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.