Medewerkers Schoolformaat volgen lezing trauma sensitief onderwijs

Er zijn op dit moment meer dan 65 medewerkers werkzaam bij Schoolformaat. Een deel van onze medewerkers volgde afgelopen dinsdagmiddag een lezing over een van de trainingen die Schoolformaat, in combinatie met Jeugdformaat, geeft.    

Lezing trauma sensitief onderwijs voor eigen personeel?

Het onderwerp “trauma sensitief onderwijs” is relatief nieuw in onderwijsland. Zelf verzorgen wij nog maar sinds kort een tweedaagse training over dit onderwerp. Wij vinden het belangrijk dat alle leraren op school oog voor krijgen voor de gevolgen van een trauma. Alleen dan worden leerlingen goed ondersteund als dat nodig is.

Goed voorbeeld doet volgen: als wij het zo belangrijk vinden dat leraren zich laten scholen op het gebied van traumasensitief onderwijs, moeten we natuurlijk beginnen met onze eigen mensen. En daarom hebben wij vandaag de eigen medewerkers meer bagage geven over dit onderwerp.

Trauma, heb jij je er al in verdiept?

Wist je dat leerlingen met een trauma problemen kunnen hebben met leren en gedrag? Maar ook dat zij hun trauma mee naar school nemen en de effecten de schoolplaatsing kunnen verstoren?

Ook voor een leraar zelf is het volgen van de training zinvol. Je kan je beter verplaatsen in het gedrag van een “moeilijk kind”. Daardoor kan je je eigen stressniveau voor de klas verlagen en zelfs een burn-out voorkomen.

Meer weten over deze training?