Hoe ziet uw trainingsprogramma voor komend schooljaar eruit?

Het nieuwe schooljaar nadert al weer met rasse schreden. Voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang. Lesroosters worden gemaakt, vacatures worden ingevuld en nieuwe lesmaterialen worden voorbereid. Heeft u voor het nieuwe schooljaar voldoende nagedacht over uw trainingsprogramma?

Het belang van opleidingen

Het is belangrijk dat u een trainingsprogramma hebt dat inspeelt op de specifieke behoefte van uw leerlingen/jongeren, hun ouders en uw leerkrachten/docenten. Wij bieden leerkrachten/docenten handvatten om problemen bij kinderen en jongeren snel(ler) te herkennen en aan te pakken. Daarnaast geven wij advies aan de onderwijsprofessionals en het management en bieden wij deskundigheidsbevordering, zodat zij de signalen van zorg in en om de school (sneller) leren herkennen.

Ontwikkelingen

In het huidige schooljaar hebben wij veel verschillende trainingen verzorgd. Wij zien een sterke toename op een aantal gebieden:

  • Pesten en weerbaarheid
  • Communicatie en zorg
  • Kinderen en scheiding
  • Persoonlijke ontwikkeling

Wilt u ook goed voorbereid volgend schooljaar beginnen? Bekijk ons gehele aanbod van bijna 40 trainingen, workshops en themabijeenkomsten. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem gerust contact met ons op. Wij komen graag een keer bij u langs om van gedachten te wisselen op welke gebieden wij kunnen helpen.

Schoolformaat
Albertus de Oudelaan 1
2273 CW Voorburg
070 - 308 02 17
E-mail: info@schoolformaat.nl