Dag van de scheiding: Schoolformaat en TNO lanceren ‘INBOX'

Een op de drie Nederlandse huwelijken strandt. Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 thuiswonende kinderen te maken met de scheiding van hun ouders en dat heeft veel impact op hun welzijn. Reden voor Schoolformaat en TNO om de dag van de scheiding in Nederland aan te grijpen en het nieuw ontwikkelde INBOX te lanceren: een online platform, speciaal ontwikkeld met en voor middelbare scholieren met gescheiden ouders.

Informatie, ondersteuning en ervaringen

INBOX is er om jongeren te informeren en biedt ze erkenning. Ook motiveert het hen om het gesprek aan te gaan over onderwerpen die hen bezig houden. Binnen het platform komen de meest gangbare onderwerpen van gesprek met jongeren in scheidingssituaties aan bod: gevoelens, omgang, communicatie, loyaliteit en nieuwe gezinnen. Voor elk onderwerp is er een kort animatiefilmpje dat het hele thema samenvat. Verder zijn er ervaringsverhalen van jongeren, informatie over rechten, regels, feiten, filmpjes van een schoolmaatschappelijk werker en er wordt een koppeling gemaakt met een dagboek en tips. Voor hulpverleners biedt een ‘beslisboom’ houvast voor het nemen van beslissingen over steun aan en eventuele doorverwijzing van de jongeren.

Meer informatie

Onderzoekers van TNO Child Health voeren een kleinschalige toetsing uit in een eerste pilot in de regio Haaglanden. Lees meer over het project op de website van ZonMw.