Dag groep 8, Brugklas in zicht! voor Rijswijkse jongeren

Ken jij een jongere die na de zomer naar de middelbare school gaat en woont hij of zij in Rijswijk? Dan is deze training écht interessant!


Dag groep 8, Brugklas in zicht!


Om de overgang van de basisschool naar de middelbare school prettiger te laten gaan, bieden we een gratis training. Er wordt onder andere gewerkt aan een boost in het zelfvertrouwen. Deze training ondersteund ook om het onderpresteren op langere termijn te voorkomen. Een brugklascoach behoort tot de mogelijkheden.

Ouderbijeenkomst (informatieavond)

Datum:
Woensdag 7 juli

Tijdstip:
Van 19.00 tot 20.30 uur.

  • Uitleg over training voor jongeren
  • Tips & tricks
  • Ins & outs van het puberbrein

Tweedaagse training voor jongeren

Datum:
Woensdag 25 en donderdag 26 augustus

Tijdstip:
Van 10.00 tot 16.00 uur

Locatie:
Wijkcentrum Stervoorde
Dr. H.J. van Mooklaan 1
Rijswijk

Aanmelden & meer informatie:

gaby.keasberry@welzijn-rijswijk.nl
06 - 457 223 97

Meer informatie:
Lees de folder Dag groep 8, Brugklas in zicht

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.