Blue Whale Challenge

Gepubliceerd op: 15 juli 2020

Wellicht heb je berichten gezien over de “Blue Whale Challenge”. De Blue Whale Challenge staat bekend als een spel waarbij jongeren op sociale media benaderd worden en worden uitgedaagd steeds gevaarlijkere opdrachten uit te voeren waarvan de laatste zelfmoord is. Als je eenmaal in de challenge zit en je voert de opdrachten niet uit, dan wordt er gedreigd met geweld tegen jou of je familie. Soms wordt er gedreigd met het openbaar maken van persoonlijke informatie. Omdat wij met een kwetsbare doelgroep werken, die mogelijk via social media voor deze challenge worden benaderd willen we je vragen onderstaande door te lezen.


Verschillende media hebben de afgelopen dagen over de Blue Whale Challenge gepubliceerd. In de media circuleren berichten van (of over) ouders die signalen over bedreigingen van hun kinderen afgeven. De omvang van dit ‘spel’ is onduidelijk en voor zover bekend zit er geen organisatie of structuur achter, ‘Maar’, zegt Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media ‘media-aandacht versterkt het idee dat het wel bestaat.

Uitdagingen aangaan

De Blue Whale Challenge zou in Rusland zijn begonnen. Het idee is dat jongeren wordt gevraagd om vijftig uitdagingen aan te gaan die telkens gevaarlijker worden en kunnen leiden tot letsel en zelfs de dood. Voer je de opdrachten niet uit, dan zou er iets met je familie gebeuren. Aandacht voor dit fenomeen trekt jongeren aan die nieuwsgierig zijn en tieners die al suïcidale gevoelens hebben. Er zijn gevallen bekend waarbij kinderen wel een deel van de opdrachten heeft uitgevoerd.

‘Het kwetsbaarst zijn jongeren die somber en zwaarmoedig zijn, een probleem hebben en het gevoel hebben dat ze nergens terecht kunnen. Zij zijn ook kwetsbaar voor andere vormen van misbruik, zoals grooming’, legt Justine uit. ‘De jongeren zoeken steun bij onbekenden op het internet. Ze komen dan terecht bij groepen waar ze met lotgenoten kunnen praten over hun gevoelens. Maar daar zitten soms ook volwassenen bij, met andere bedoelingen.’

Alert zijn

Ondanks dat we niet veel meer weten dan dit, kan het wel invloed hebben op jongeren. Daarom willen wij je vragen alert te zijn op signalen dat kinderen of jongeren via social media worden benaderd (voor de grap of als pesterij of anderszins) voor de Blue Whale Challenge en allerlei uitdagingen aangaan, zichzelf of anderen beschadigen.

Het advies is om, wanneer wordt opgemerkt dat kinderen of jongeren via sociale media worden benaderd met ‘Blue Whale Challenge-accounts’, deze te blokkeren en te verwijderen. Ook is het raadzaam deze accounts te rapporteren bij Twitter, Snapchat, TikTok of Instagram.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we je naar de website over de ‘Blue Whale Challenge’ van 113 zelfmoordpreventie https://www.113.nl/i/blue-whale-challenge.

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.